دیگر محصولات
Video
Distribution , Mixer, NLE MEDIA
این صفحه در دست ساخت میباشد
Enterprise/Digital signage video Distribution Video Mixing


MEDIAEDGE-STB4 Set-Top Box
MEDIAEDGE-STB4 Set-Top Box


Indigo AV Mixier | ایندیگو ای وی میکسر
Indigo AV Mixer


MEDIAEDGE-SVS4 Server Software
MEDIAEDGE-SVS4 Server Software


Indigo HD Expansion | ایندیگو اچ دی اکسپنشن
Indigo HD Expansion


MEDIAEDGE-SWT4 Client Software
MEDIAEDGE-SWT4 Client Software
NLE MEDIA


MEDIAEDGE-DS Display Content Maneger
MEDIAEDGE-DS Display Content Manager


REV PRO XP and ER
REV PRO XP and ER


MEDIAEDGE-LEB4 Live Encoder
MEDIAEDGE-LEB4 Live Encoder
 


MEDIAEDGE Live SD Encoder
MEDIAEDGE Live SD Encoder
 


MEDIAEDGE Live Server Box
MEDIAEDGE Live Server Box
 


HDMA-4100
HDMA-4100
 


HDMA-4000Sync
HDMA-4000Sync